Allt om lån
banklån, smslån, snabblån, bostadslån etc

Banklån eller studielån?


Det är lätt att få intrycket att studielån är dyrare och mindre förmånliga än banklån, så därför tänkte jag enkelt beskriva skillnaderna mellan de två olika alternativen.

I år (2009) ligger räntan på 2,5 procent. Den fastställs av regeringen varje år och beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad de tre senaste åren. Vissa banklån kan dock fås mot en lägre nettoränta. Frågan om det är mer förmånligt med banklån har därför väckts i olika sammanhang.

För de allra flesta är inte ett banklån en möjlighet över huvud taget. Banklån kräver en säkerhet, exempelvis i form av en fastighet/bostad eller en borgen, och ofta krävs även fast inkomst. För de studerande är därför banklån sällan något alternativ. För den som ändå överväger att ta ett banklån och lösa in sitt studielån rekommenderar CSN att man går igenom konsekvenserna för den egna ekonomin.

I jämförelsen mellan studielån och banklån finns en rad faktorer att ta hänsyn till. Möjligheten till nedsättning och avskrivning vid synnerliga skäl finns i studielånet men inte i banklånet. Vid dödsfall avskrivs studielånet medan ett banklån kräver att man köper en särskild livförsäkring för ändamålet. Studielånet kräver ingen kreditprövning vilket banklån gör.

Sammanfattning

  • Studielån kräver ingen säkerhet, vilket i många fall krävs för att få banklån.
  • Du behöver inte betala av på studielånet under studietiden. Räntan under studietiden läggs till den övriga skulden. På ett banklån börjar du betala ränta direkt och ibland även amorteringar.
  • Vid dödsfall avskrivs studielånet medan ett banklån blir till en skuld i dödsboet.
  • Återbetalning av studielån ska normalt ta högst 25 år eller det antal år som är kvar till dess låntagaren fyller 60 år. Har man inte återbetalat skulden vid 60 års ålder, utsträcks tiden till 67 års ålder. Vid fyllda 68 år kan lånet skrivas av. Detta gäller för lån tagna efter den 1 juli 2001. För äldre lån sker avskrivning vid 65 års ålder.
  • Storleken på det belopp som ska betalas tillbaka på studielånet bestäms av fyra faktorer: skuldens storlek, återstående återbetalningstid, ränta plus ett uppräkningstal på 2 procent.