Allt om lån
banklån, smslån, snabblån, bostadslån etc

Ränta och lånekostnad på studielån


Ränta på lån
Du måste betala ränta på detta lån från den första utbetalningen av lånet till dess att det är färdigbetalt. Räntan är 2,5 procent under 2009. Den fastställs av regeringen årligen och beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad de tre senaste åren.

Du får inte göra avdrag för räntan i din deklaration. Det beror på att räntesatsen redan har anpassats till de avdragsregler som finns inom skattesystemet. För din del innebär detta att du betalar in en lägre ränta från början, i stället för att i efterhand få tillbaka pengar på skatten.

Ränta på återkrav
Om du fått mer studiestöd än vad du har rätt till, kommer CSN kräva tillbaka pengarna. Det kallas för återkrav. När du ska betala ett återkrav måste du också betala ränta till dess att återkravet är färdigbetalt. Under 2009 är räntan 5,94 procent på det belopp du ska betala tillbaka. Du får dra av räntan i deklarationen. CSN lämnar uppgift till Skatteverket om hur mycket återkravsränta du betalat in under året.

Uppläggningsavgift
Om du studerar med annuitetslån måste du betala en administrativ avgift på 150 kronor per halvår. Den avgiften kallas för uppläggningsavgift och dras från den första utbetalningen av lånet.

Expeditionsavgift
En annan administrativ avgift som tillkommer är en expeditionsavgift på 100 kronor per år. Den ska täcka kostnaderna för hanteringen av återbetalningen på ditt studielån.

Om du har fått det belopp du ska betala till CSN för ett år nedsatt och om det senare visar sig att du har betalat för lite, måste du betala resten i efterhand. Det belopp du då ska betala kallas för resterande slutligt årsbelopp. Då tillkommer ytterligare en expeditionsavgift på 100 kronor.

Tilläggsavgift
Om du betalat för lite till CSN och därför måste betala resten i efterhand, ska du dessutom betala en tilläggsavgift som är sex procent av det beloppet.

Påminnelseavgift
Om du inte betalat ditt årsbelopp i tid så skickar CSN en påminnelse till dig. De tar då ut en påminnelseavgift på 120 kronor. Om du fortfarande inte betalar, skickar de ytterligare en påminnelse och lägger till ännu en påminnelseavgift på 120 kronor.

Avgift hos Kronofogdemyndigheten
Om du inte betalat trots påminnelser och kravbrev, skickar CSN kravet vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Kronofogdemyndigheten tar då ut en grundavgift på 600 kronor per krav.